22-23-retakes-122-23-retakes-222-23-retakes-322-23-retakes-422-23-retakes-522-23-retakes-622-23-retakes-722-23-retakes-822-23-retakes-922-23-retakes-1022-23-retakes-1122-23-retakes-1222-23-retakes-1322-23-retakes-1422-23-retakes-1522-23-retakes-1622-23-retakes-1722-23-retakes-1822-23-retakes-1922-23-retakes-20